Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Na níže odkazovaných webových stránkách bychom vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákona č. /2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Společnosti innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, zápis v OR MěS v Praze, sp. zn. C 220583 (dále jen „innogy Energie, s.r.o.“) a GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 57165 (dále jen „GridServices, s.r.o.“), jsou ve smyslu článku 26 Nařízení Společní správci osobních údajů subjektu údajů (zájemce), ve vztahu k webovým stránkám www.bezpecnykotel.cz.

V případě, že je zájemce (subjekt údajů – fyzická osoba) o servis plynových spotřebičů:

1. zákazníkem innogy Energie, s.r.o, stává se ve smyslu Nařízení Správcem osobních údajů subjektu údajů innogy Energie, s.r.o.;

2. není zákazníkem innogy Energie, s.r.o., stává se ve smyslu Nařízení Správcem osobních údajů subjektu údajů společnost GridServices, s.r.o.

Tímto dokumentem plní společnost innogy Energie, s.r.o. a GridServices, s.r.o. povinnost ve smyslu ustanovení článku 13 a 14 Nařízení, a to poskytnutím informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů transparentním způsobem. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností innogy Energie, s.r.o. a GridServices, s.r.o. a aktualizovaných seznamů zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webových stránkách innogy Energie, s.r.o. (https://www.innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju) a GridServices, s.r.o. (http://www.GridServices.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju).

Tyto informace mají informativní a právně normativní charakter, nejsou součástí smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ani jiné smlouvy.