Jaké doklady o servisu obdržím?

Po každém servisu vám zašleme elektronicky nebo v tištěné podobě Záznam o údržbě plynového spotřebiče, jehož součástí je také fotodokumentace.