Jak dlouho pravidelný servis trvá, co je jeho obsahem?

Na začátku každého servisního zásahu provede náš technik odbornou prohlídku, ze které vyplyne skutečný rozsah činností (s přihlédnutím k typu a technickému stavu spotřebiče, při respektování požadavků od výrobce).

Ve standardních případech trvá servis plynového kotle bez zásobníku TUV přibližně 90 minut a jeho obsahem je:

 • vizuální kontrola odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu,
 • kontrola hořáku (demontáž, montáž, příp. vyčištění),
 • čištění spalovací komory a výměníku (po roce - těleso se z kotle nedemontuje),
 • kontrola stavu elektrod, tepelných izolací a těsnění hořáku, spalovací komory,
 • kontrola a doplnění tlaku v expanzní nádobě, seřízení tlaku topného systému,
 • kontrola odtoku kondenzátu a čištění sifonu,
 • zkouška všech bezpečnostních funkcí (pojistky, termostat),
 • zkouška těsnosti připojení k plynovému rozvodu při provozním tlaku,
 • měření teplot spalin,

U spotřebiče provedení “B” (spotřebič odebírající vzduch pro hoření z prostoru umístění a s odvodem spalin do vnějšího prostředí) se dle TPG 704 01, čl. 8.3.2 se musí z bezpečnostních důvodů provést také následující měření:

 • koncentrace CO ve spalinách
 • koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou
 • tahu komína
 • teploty spalin